DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

21.06.19

Masterplan for Nyhavna i Trondheim

21.06.19

Gjennom et parallelloppdrag har vi utviklet masterplanen for Nyhavna, et tidligere industriområde som nå skal omdannes til en levende og bærekraftig bydel med boliger, nærings- og kulturliv og parker.

Masterplanen tilføyer og forsterker forbindelser mellom Nyhavna og resten av Trondheim, og fremhever Nyhavna som en destinasjon i byen. Nærheten til Nidelva og Trondheimsfjorden er et av Nyhavnas største fordeler. Dette tar masterplanen med i gjennomføringen med byrom i tett kobling til vannet. Byrommene relaterer til vannet på forskjellige måter, og tilbyr allsidige uterom som løser utfordringene knyttet til stigende havnivå, ekstremvær og springflo. Med inspirasjon fra kulturhistorien, og med bunkerne Dora I og II som kulturelle ankerpunkter, skapes en ny, levende og attraktiv bydel der både krigsminner, klimatilpasninger og forskjellige mennesker og boformer får plass.

Med masterplanen til Nyhavna får BOGL enda et prosjekt i porteføljen av masterplaner for omdannelse av tidligere industrihavner. I porteføljen finner man blant annet masterplanene for Stigsborg Havnefront, Ålborg, den nye næringsbydelen Scanport ved Kastrup Havn og Den Maritime Halvø i Køge Kyst.

Sammen med norske MAD og Holt O’Brian presenterte vi torsdag masterplanen for den nye bydelen, Nyhavna, for Trondheim Kommune.