DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Tønsberg Tinghus

I et bølgende landskap ved Oslofjorden på Norges solkyst ligger Tønsberg. Landets eldste by, preget av dramatisk vikinghistorie, tradisjonsrike gårder og et yrende folkeliv langs vannet sommerstid. Byen ligger i Vestfold fylke, og nå skal et nytt tinghus samlokalisere virksomheten til Vestfold tingrett, Vestfold jordskifterett og Agder lagmannsrett i Vestfold.

Tinghuset bygges på en tomt tilgrensende et større parkområde, med kort avstand til Tønsberg sentrum, like ved Tønsberg stasjon. Prosjektet bidrar til oppgradering av deler av parken som en del av Tinghusprosjektet. I tillegg vil arealer på Tinghustomten til tider oppleves mer som en del av parken, enn som en del av Tinghuset, og på denne måten bidra til en gradvis og naturlig overgang mellom de to. Målet er å spille på lag med de eksisterende kvalitetene på stedet, slik at samlokaliseringen av park og publikumsbygg er med på å skape en merverdi for de begge og sørge for at landskapet gestalter en god helhetsopplevelse av området.

Prosjektet har ambisiøse miljøkrav og Tønsberg tinghus blir Vestfolds første utslippsfrie byggeplass. I tillegg knytter prosjektet seg til NS utendørsstandard for universell utforming (NS11005) og Universell utforming av Byggverk Del 1: Arbeid og offentlige bygg (NS11001). Det er altså ekstra strenge krav til tilgjengelighet utover lovkravene i TEK17 og plan- og bygningsloven, for å gjøre det mer tilgjengelig og tilpasset en enda bredere gruppe mennesker.

BOGL jobber sammen med ADD arkitekter og NCC om prosjektet. Nybygget blir på rundt 4.900 kvadratmeter BTA og inneholder 14 rettssaler, møterom, venteceller og kontorarbeidsplasser for cirka 60 personer.

Illustrasjoner: Add Arkitekter (tidligere Dyrvik) og BOGL (Landskapsplan)

.

Tags Tønsberg tinghus, universell utforming, Vestfold fylke

Lokasjon Tønsberg

OPPDRAGSGIVER Statsbygg

Arktitekt Add arkitekter

Ingeniør NCC

Årstall 2023-2025

Status Underveis