DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Nasjonal turistveg Ryfylke

Dype fjorder, ruvende fjell, svingete veier og uendelig utsikt definerer Ryfylke-distriktet sørøst for Stavanger. Lysefjorden, Saudafjorden og selvfølgelig Preikestolen er bare tre av de underverkene som trekker nordmenn og turister til Ryfylke. Mellom Håra og Oanes går Nasjonal turistveg Ryfylke, hvor Kvelven tunnel og Hylsskaret er de kommende holdeplassene på vegen.

Ankomsten til Kvelven tunnel er rett opp av Suldalsvegen, hvorfra du kan se utover Brattlandsdalå og ned i djuvet. Parallelt med Suldalsvegen går Gamleveien, en historisk vei som ble bygget i 1879- 1894. Veien følger dalen langs elva og blir til tunneler og halvtunneler gjennom det bratte landskapet. Tunnelen på strekningen er en av landets tre eldste, og i løpet av 1900-tallet ble veien mer og mer tilpasset bilkjøring. Stabbestein med smijernsløpere på toppen er satt opp langs veien for å få den tilbake til sitt opprinnelige utseende. Ankomsten til Hylsskaret ved Vågstunnelen oppleves som foten av fjellet. Her faller terrenget mot elva og utgangspunktet for den historiske Hylsvejen. Turveien går gjennom Hylsskaret og har vært en viktig forbindelse mellom Suldalsvatnet og Hylsfjorden for fotgjengere og ryttere frem til tunnelen ble bygget i 1976. Den historiske veien er knyttet til flere myter, og ankomstområdet til dette mytiske stedet må oppgraderes og stiens forløp må sikres med rekkverk over tunnelen. BOGLs forslag til begge steder er et minimalistisk tillegg som gjør det mulig å oppleve naturen trygt og på nært hold, samtidig som du opplever den vill og uberørt.

Hovedtanken i BOGLs forslag til Kvelven tunnel er å ta tak i det enkle smijernsrekkverket, som går langs Gamleveien og er montert på stabbesteinene. Der vernet i dag rammer inn parkeringsplassen, vil vi ta det videre slik at det rammer inn hele utkikkspunktet. Vi lager et enkelt smijernsvern og plasserer det i en naturlig forlengelse av det eksisterende. Det enkle vernet er montert direkte i fjellet. Selv om sikringen er et minimalt inngrep, rammer den inn de naturlige utkikkspunktene på en enkel og skulpturell måte, og binder stedet sammen med ankomsten og forløpet langs Gamleveien. Vernet danner en myk bane som fanger veiens kurve, fører den naturlig videre rundt utsiktspunktene og følger terrenget og topografien på stedet. Akkurat som krumningen til en fjellvei. Vernet bidrar til å sikre tilgang til området med utsiktssteder ut til det vakre landskapet, hvorfra man trygt kan oppleve djuvet. På samme måte som ved Kvelven tunnel er hovedideen ved Hylsskaret å forlenge veiens buede linje. Her bruker vi den til å ramme inn ankomstområdet. Først som lav smijernsvern, så som stolper og så igjen som vern på selve den store fjellformasjonen.

Vår minimalistiske design bidrar til å redusere materialforbruket til forslaget. Vi lager så få nye befestninger som mulig, og gjenbruker grus- og asfaltdekkene som allerede finnes. Der vi lager nye festningsverk bruker vi lokal norsk granitt som fyllstein. Det viktigste er, at den naturlige kvaliteten på stedene blir ivaretatt. De arkitektoniske inngrepene skal fungere i samspill med naturen og bedre tilgangen til å oppleve naturen i et rent enkelt møte mellom våre tiltak og landskapet.

Nasjonal turistveg Ryfylke er en av de 18 nasjonale, landsdekkende turistvegene. BOGL er et ut av fire landskapsarkitektkontorer, som er med på rammeavtalen om fremtidige turistvegprosjekter og leverte dette konkurranseforslaget for Kvelven tunnel og Hylsskaret i Ryfylke våren 2023.

.

Tags veg, rekkverk, Kvelven, Hylsskaret, Ryfylke, Nasjonale turistveger

LOKASJON Ryfylke, Norge

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen

ÅRSTALL 2022-2023

STATUS Minikonkurranse levert mars 2023