DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Mjølnerparken & Hothers Plads

Mjølnerparken er en allmenn bebyggelse på Ydre Nørrebro i København, som rommer 560 allmenne familieboliger. Bebyggelsen har i mange år vært preget av store problemer med gjengkriminalitet, hærverk og sosiale problemer. Det har gjort bebyggelsen kjent som et av de mest utsatte boligområdene i Danmark.

Sammen med KHS Arkitekter har BOGL utarbeidet en helhetsplan for Mjølnerparken og nabobebyggelsen på Hothers Plads, som i tillegg til et viktig kvalitetsløft og en transformering av det fysiske nærmiljøet, håndterer boligsosiale og byplanmessige aspekter.

Vi arbeider med en palett av innovative tiltak som kan styrke Mjølnerparkens forbindelse med Nørrebro, slik at Mjølnerparken fremover vil inngå som en naturlig del av bydelen.

Gatenettet forsterkes med en ny vei til Tagensvej, og vi legger til karakteristiske bytrekk som fortorg, plasser og sykkelstier til området for å få inn litt av byens puls på dette stedet. Arealene mellom karréene endres fra brandveier til typiske københavnske boliggater med parkering, fortorg og trær langs veien.

Mjølnerparken åpnes opp mot de omkringliggende parkene Superkilen og Mimersparken, og drar nytte av den attraktive, og for Nørrebro unike, plasseringen mellom to så store grønne områder. Områdets ryggrad blir en ny handlegate langs Mimersparken med markant allébeplantning.

I alt omfatter prosjektet oppførelse av 38 nye ungdomsboliger, 74 nye takboliger og et nytt kvartalshus, samt utbygging av den eksisterende daginstitusjonen og renovering av boliger, friarealer og fasader. Prosjektet skal etter planen stå klart i 2023.

.

Tags byrom, almene boliger, helhetsplan, københavn, sosial, trafik, kantzoner, renovering

Lokasjon København, Danmark

Oppdragsgiver Lejerbo

Type Aktivitetspark, byrom, renovering

Årstall 2011-2023

Team KHS Arkitekter, MOE

Status Forventes udført 2023

Illustrasjon Vismo