DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Mellemrummet

Kontrastene er store i Ørestad Syd, der boligkvartalene har utsikt over Kalvebod Fælleds langstrakte vidder, og gressende kuer gomler gress med motorveien som bakgrunnsstøy. I mange år har byggestøy, mudder og kraner fylt gatebildet, men nå har andre ting begynt å ta plass. Et grønt eksempel er kvartalsparken, Mellemrummet, som ligger som en liten pause mellom høye leilighetskompleks. Hvitpil, vingefrøstjerne og prydgress gjør Mellemrummet til et byrom, der kvartalets beboere kan gå for å trekke frisk luft og få gress mellom tærne.

Da arbeidet med å designe Mellemrummet startet, var området fremdeles en byggeplass. Som med alt annet i Ørestad Syd skulle parken bare reise seg opp av den nakne marken, men det førte til nye spørsmål. Hvordan arbeider man stedsspesifikt med utgangspunkt i en kontekst som ikke finnes? Svaret fant man i områdets historie. Frem til 1943 var gressletten ikke en gresslette, men havbunn i det farvannet som lå mellom Amager og Sjælland. Havet var preget av små og undersjøiske, kalvelignende, skjær: kalveboder. Etter oppfylling ble området til Kalvebod Fælled – et gresslettelandskap med våteng der beplantningen domineres av gress og pionerplanter i duse jordfarger. Og det er nettopp denne historien og geologien som danner grunnlaget for utformingen av Mellemrummet – både i overført betydning og i bokstavelig forstand.

Store betongflater danner en ”kystlinje” mot parkens grønne midtområde, gressletten, der mindre betongelementer reiser seg som skjær i landskapet. Betongelementene er støpt på stedet med jorden som form, og de skaper en tydelig visuell forbindelse gjennom parken. Den rå støpeteknikkken forankrer stedets geologiske historie som et tydelig avtrykk i elementene. Et avtrykk som forsterkes av ulike innfarginger i betongen.

Betongstøpingene ligger som små øyer i det grønne arealet, og det robuste materialet betyr at de kan tåle både vær og vind, og samtidig fungere som møbler og til lek. I stedet for klassisk lekeinventar er det altså selve byrommet og parkens elementer som oppfordrer til utforsking, eventyr og bevegelse. På varme sommerdager innhylles parken i en lett dis fra små hauger mellom betongskjærene, og på regnfulle dager fylles midten med vann og peker tilbake på fortidens hav.

På denne måten blir Mellemrummet en grønn forbindelse mellom fortid og nåtid, og ikke minste en sanselig pause fra hverdagen i Ørestad Syd.

.

Tags prosjektforslag, hovedprosjekt, kvarterspark, Totalrådgiving, disposisjonsforslag

LOKASJON København, Denmark

OPPDRAGSGIVER By & Havn

Areal 860 m²

ÅRSTALL 2017 - 2020

STATUS Anlagt 2020