DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

25.09.19

Innovativ betongsti på vei i Remiseparken, København

25.09.19

I disse dager er Christiansen & Essenbæk i gang med å støpe Remiseparkens nye aktivitetssti, og vi følger prosessen tett.

Med hjelp fra betongekspert Peter Laugesen fra Pelcon, har vi utviklet innovative støpeteknikker og utførelsesmetoder til betongstiens spesielle formgivning og uttrykk.

Stien er et identitetsskapende og samlende element for Remiseparken. Stien er dynamisk i utformingen, og snirkler seg gjennom parken for å gi plass til de mange eksisterende trærne. Den varierer i bredden, og gir rom for opphold og aktivitet. Stien får ved hjelp av terrenget flere steder høye lysninger, slik at kantene kan brukes som sitteplasser.

I tillegg til stiens spesielle form, er en annen spesiell detalj at stien, som støpes in situ med innfarget betong, avsluttes med tre forskjellige overflater avhengig av hvor på stien man befinner sig.

På stiens ytre kanter benyttes retaderingsteknikk, slik at tilslagssteinene trer frem og overflaten blir taktil og får dybdevirkning. Denne overflaten markerer stiens kanter mot landskapet, og fungerer som ledelinje for mennesker med synshandicap.

Der hvor stiens kanter fungerer som sitteplasser, er den grove overflaten vakkert terrazzoslipt slik at det er behagelig å sitte på.

Utsparinger med beplantning skaper romslige grønne lommer langs den nye stien, og skaper en trygg forbindelse gjennom parken for både gående og syklister.