DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Grøndalsvænge

Grøndalsvænge er oppført i Københavns Nordvestkvarter på grensen til bydelen Vanløse, og rommer 83 “allmenne” familieboliger. Prosjektet er tildelt Københavns Kommunes Arkitekturpris. BOGL står bak plan for bebyggelsen samt utforming av utearealer. Rekkehusene i Grøndalsvænge utgjør de aller første AlmenBolig+-boligene*. Sammen med ONV Arkitekter utforsket BOGL mulighetene for å skape spennende boliger, planer for bebyggelsen og fasadeuttrykk innenfor en meget stram økonomisk ramme, der boligene samtidig skal være enkle å drifte for vanlige beboere.

Boligene er plassert som stenger av rekkehus med små hager foran som beboerne kan prege som de vil. Mellom rekkehusene løper småveier. Småveiene oppleves som frodige og grønne arealer med gress, flerstammede trær og klatreplanter på skurenes gavl. De smale stiene legger opp til uformelle møter mellom beboerne. Her kan man si hei, slå av en prat eller invitere hverandre på kaffe.

Rekkehuseendene møtes i en felles adkomst. Veien er lagt ut som ‘shared space’. For å holde småveiene bilfrie, ligger beboerparkeringen i et bueslag langs adkomstveien på gressarmering. I småveiene mellom boligene ligger en smal in situ-støpt betongsti.

*AlmenBolig er en spesiell dansk leiekonstruksjon for billige boliger.

.

Tags familieboliger, rekkehuse, shared Space, kantzone

Sted København, Danmark

Oppdragsgiver Boligselskabet AKB/KAB

Areal 9000 m2

Team ONV Arkitekter, Algren & Bruun Landskabsarkitekter

Status Utført 2012