DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Nytt sentrum i Bording

Bording er en mindre dansk stasjonsby som i flere år har opplevd synkende innbyggertall. I 2014 vant BOGL konkurransen om en helhetsplan som kunne snu den negative utviklingen ved å skape flere kvaliteter i bymiljøet, styrke fellesskapet og foreningslivet samt skape møtesteder i byen. Siden har BOGL vært landskapsarkitekt på prosjektering og utførelse av byfornyelsen.

Fornyelsen av Bording har fokusert på fem karakteristiske og levende byrom, samt på en rekke små, presise elementer som iscenesetter karakteristiske steder i byen f.eks. et spesielt gatehjørne, en port eller en benk med god utsikt. Ved å skape flere fysiske kvaliteter i bymiljøet, inviteres det til at en større del av hverdags- og foreningslivet flytter ut i byen.

Fornyelsen har gitt Bording et tydelig definert sentrum og samlingspunkt for byen: Himmelpladsen. Den tidligere branntomten er omgjort til et aktivt byrom som oppfordrer til spontane møter. Himmelpladsen har et stort sirkelformet regnvannsbasseng med et vannspeil som speiler himmelen og som endrer seg hele døgnet, året rundt. Himmelpladsen inneholder også et areal for Street sport til skateboard, sparkesykkel og parkour samt en lekeplass.

Et sentralt grep i byfornyelsen er en grønn invasjon i Bording: Byen har fått 2335 nye trær, like mange som antall innbyggere i Bording. Trærne er en blanding av nordiske arter som tradisjonelt har vokst i Danmark: sølvpil, svartor, hengebjørk, vintereik og furu – iblandet enkeltstående mer eksotiske treslag som rød eik og asklønn. Trebeplantningen er tettest midt i byen og brer seg ut derfra.

For å skape mer liv i sentrum, har en ny og rolig sykkelsti gjort det mer attraktivt å bevege seg til fots og på sykkel fremfor å kjøre bil. Sykkelstien kobler butikkgaten i sentrum til byens episentrum – skolen, håndballhallen og stasjonen. For å skape et bedre byrom for grønn mobilitet, rommer prosjektet, i tillegg til sykkelstien, også en omfordeling av biltrafikk og parkering i sentrum.

 Prosjektet er utført i tett samarbeid med Bordings innbyggere og ildsjeler samt Ikast-Brande Kommune og er støttet av Realdania, en dansk forening som jobber for å skape livskvalitet for alle gjennom byggede miljøer, og det danske departementet for by, bolig og landdistrikter.

.

Tags byutvikling, Bording, regnvann, bystrategi, byfornyelse, Byliv, bynatur, byrom

Lokasjon Bording, Danmark

Oppdragsgiver Ikast-Brande Kommune, MBBL & Realdania

Type Byrom, transformasjon

Årstall 2014-2016

Team Gottlieb Paludan Architects og MOE

Status Utført 2016