DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Psykiatrisk Center i Ballerup

Psykiatrisk Center i Ballerup samler pasienter med spiseforstyrrelser fra hele regionen under ett tak i et varmt og hjemmekoselig miljø.

Det samlede prosjektet er inspirert av områdets eksisterende campuskarakter, og bygningsmassen består av en rekke frittliggende hus som kobler seg på en samlende ryggrad. Det er nettopp campusoppbyggingen som skaper en fornemmelse for både brukere og personalet av å bo og oppholde seg midt i den omkringliggende parken med grusstier omsluttet av trekroner, trestammer og blomstrende gress.

Parken er åpen og imøtekommende ved ankomstområdet i vest, mens utearealene mellom bygningene har karakter av intime gårdsrom for beboerne. Hvert gårdsrom har sin egen historie og funksjon i forhold til brukerne på de enkelte avdelingene. Ved sengeavsnittet er det etablert atriumgårder med en intim, grønn og hjemmekoselig karakter, slik at de som er innlagt opplever rammer som ligner dem de er vant med hjemmefra.

Mer lavtliggende områder til oppsamling av regnvann fra takene flyter sammen med parkens grønne gress og siv under hevede glassganger mellom de enkelte bygningskroppene. Den grønne og blå strukturen skyter opp i mellomrommene mellom bygningene og i de mer intime atriumgårdene.

.

Tags Beplantning, pleie, psykiatri, uteareal, park, gårdrum, atriumgård

Lokasjon Ballerup, Danmark

Oppdragsgiver Region Hovedstaden

Type Helse

Årstall 2014-2018

Team Rubow Arkitekter, Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører

Status Utført 2018