DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

25.06.24

Tror du at landskapsarkitektur kan forandre verden? (Konstituert daglig leder og erfaren landskapsarkitekt til BOGL i Oslo)

25.06.24

Til vårt designstudio i Oslo søker vi en erfaren landskapsarkitekt og prosjektleder som kan ha ansvar for den daglige ledelsen av kontoret mens vår daglige leder er i permisjon, og deretter inngå som en permanent del av ledelsenes i BOGL Norge med hovedansvar for prosjektutvikling og gjennomføring.

Som fungerende daglig leder vil du få mulighet til å være med på å bygge opp et sterkt kompetansemiljø innen landskapsarkitektur og byutvikling sentralt i Oslo. Du vil, i sparring med ledelsen i København, være aktiv i den daglige ledelse og være med på å sette strategiske mål for kontoret. Du vil også spille en avgjørende rolle i gjennomføringen av utviklingen av organisasjonen.

Som erfaren landskapsarkitekt og prosjektleder vil du bli ansvarlig for ledelsen av prosjektet fra innledende skisser og forslag til overlevering og 1-års gjennomgang. Du vil utvikle prosjektene i tett kreativt samarbeid med kollegaer på tvers av kontorene i Norge og Danmark. Sammen med teamet er du ansvarlig for den kunstneriske kvaliteten og fremdriften i prosjektene, og medskaper av rammene for godt samarbeid og sterke, tverrfaglige leveranser.

Som erfaren landskapsarkitekt og leder er du sannsynligvis klar over hvilke forventninger vi kan ha til deg og din rolle. Du er imidlertid velkommen til å utfordre stillingsbeskrivelsen slik at vi sammen kan finne akkurat den ansvars- og rollefordelingen som passer deg og oss best.

Vi ser det som en fordel om du:

– har en mastergrad i landskapsarkitektur eller lignende

– er opptatt av god design og bærekraftige verdier

– har gode- kommunikasjons- og relasjonsegenskaper

– er erfaren med landskapsutforming i flere faser, fra konsept til gjennomføring

– har +8 års erfaring i landskapsprosjektering

– er vant med økonomistyring i prosjekter og kontrakthåndtering

– er god på å lede og ivareta et åpent, inkluderende og faglig spennende miljø

– er meget god i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

– kan vise til erfaring i kontordrift og økonomi

Hos oss får du …

– en variert hverdag på et selvstendig landskapsarkitektkontor med en mangfoldig gruppe dyktige, ambisiøse og hyggelige kolleger i Oslo og København

– spennende prosjekter og prosjektprosesser hvor vi kjemper for landskapet og prioriterer å utvikle nye løsninger og utvikle oss faglig underveis

– mulighet til og støtte i å utvikle deg som leder og forretningsutvikler

– et lekent, kreativt og inspirerende arbeidsmiljø der vi bryr oss om det vi gjør og gjør det sammen

– en romslig arbeidsplass hvor det er rom for tanker, ideer og eksperimenter

– stor fleksibilitet med mulighet for hjemmearbeid og organisering av egen arbeidstid 

Lønn og ansettelsesvilkår

Stillingen er en fast stilling på 37.5 timer per uke som utgangspunkt, men vi er åpne for dine ønsker om arbeidstid. Lønn og ansettelsesvilkår avtales etter gjeldende tariffavtale og kvalifikasjoner. Stillingen ønskes besatt snarest mulig.

Er du interessert?

Send en kort, motivert søknad (maks. ½ A4-side), CV og eksempler på arbeidet ditt til daglig leder Betina Holt Haraldsen på job@bogl.no – merk søknaden” Konstituert daglig leder”. Søknadsfristen er mandag 12. august kl. 12.00. Vi planlegger samtaler i uke 33/34 med forventet kontraktunderskrift innen utgangen av august.

Har du spørsmål om stillingen er du alltid velkommen til å kontakte daglig leder Betina på +47 412 82 518, som også gjerne tar en uformell prat med mulige søkere som trenger avklaring. Alle søknader behandles konfidensielt.

Hvis du er nysgjerrig på våre prosjekter og livet i designstudioet, finner du oss på LinkedIn, Instagram og Facebook.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Om BOGL

BOGL Norge er et selvstendig landskapsarkitektkontor lokalisert sentralt i Oslo. Kontoret teller i øyeblikket 5 ansatte, som jobber med både små og store byroms- og landskapsprosjekter og for både private og offentlige utbyggere. Arbeidet innebærer alt fra detaljering og prosjektering av plasser, parker, gater og veier til klimatilpasning av kyster og transformasjon av byrom med fokus på grønn mobilitet. Aktuelt kan nevnes prosjekter som utvikling av Torp Bruk, Bylivsgate i Torshovgata, Hamar torg og Nasjonal turistveg Ryfylke.

BOGL Norge er søsterbedrift til det danske landskapskontoret BOGL i København der vi har 30 kompetente og hyggelige kolleger, og som vi møter gjennom felles prosjekter, sosiale arrangementer og studieturer.

BOGL er et kreativt, ambisiøst og spesialisert designstudio som tror at skjønnhet skaper forandring. Vi brenner for yrket vårt og jobber for at landskapsarkitektur kan bidra til å skyve verden i en mer bærekraftig retning.