DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

20.06.24

Nyhavna i Shanghai: Building more with less – From hardscape to landscape

20.06.24

Nyhavna Promenade i Trondheim er blandt seks norske eksempelprojekter, som i disse dager utstilles på den internationale designutstillingen Design Shanghai 2024. Under overskriften ”New Naturehoods” formidler de utstilte prosjektene en spesielt nordisk tilnærming til arkitektur og byplanlegging som forhåpentligvis kan bidra til å løse noen av de store globale krisene verden står overfor.

Nyhavna Promenade forteller historien om transformasjonen av et postindustrielt landskap til en levende bydel, hvor kultur og natur trives og sameksisterer. Utstillingen av prosjektet, som har fått tittelen ”Building more with less – From hardscape to landscape” tar sikte på å kommunisere verdien og potensialet i strategisk planlegging med et helhetlig utgangspunkt.

Et sterkt sosialt og miljømessig fokus er utgangspunktet for å støtte både lokalsamfunnet og stedets naturlige biologiske mangfold. Prosjektet legger blant annet vekt på å bevare og gjenbruke eksisterende materialer. Dette inkluderer omforming av stål til sitteelementer langs havnefronten og kreativ gjenbruk av utgravd asfalt på stedet for å minimere avfall.

Nyhavna Promande demonstrerer den betydelige effekten av gjennomtenkt planlegging på både mikro- og makroskala: Promenaden fungerer som en innbydende inngangsport til nye utbygginger, og fremmer tilkobling mellom ulike nabolag. På mindre skala skaper promenaden mikroklima og habitater for insekter og dyr, og oppnår en harmonisk balanse mellom urbane og naturlige miljøer.

Samlet sett er prosjektet et eksempel på hvordan strategisk planlegging og innovativ gjenbruk kan gjøre postindustrielle landskap til blomstrende, bærekraftige miljøer.

Ler mer om utstillingen på Design Shanghai 2024 her.

Bilder: © Henry Stephens