DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

Kvartalsparken Mellemrummet

En liten grønn lomme utgjør en moderne kvartalspark med elementer av lek, opphold og rekreasjon for beboerne i den nye tette bydelen Ørestad Syd i København. Prosjektet henter inspirasjon fra naturområdet Kalvebod Fælleds forskjellige lag av natur, geologi og historie.

Området der parken ligger var tidligere havbunn under Kalveboderne, der farvannet var fylt med små undersjøiske skjær. Etter oppfylling ble området til Kalvebod Fælled – et gresslettelandskap med våteng der beplantningen domineres av gress og pionerplanter i duse jordfarger. Det er nettopp stedets historie og geologi som danner grunnlaget for utformingen av parken.

Historien om skjærene, gresslettelandskapet og den tidligere havbunnen møtes i en ny historie på stedet. Store betongoverflater ligger som en kystlinje mot parkens midtpunkt – det grønne gresslettelandskapet. Her oppløses de i mindre støpninger som reiser seg fra jorden som skjær, og skaper en visuell og fysisk forbindelse i et nettverk gjennom parken. De fortettes i en lysning i det grønne i parkens midtpunkt, der tåke i sommerhalvåret omdanner stedet til et vannelement med lek og sanselige naturopplevelser – og til en visuell attraksjon midt i byrommet.

Prosjektet er en moderne kvartalspark – en helt spesiell grønn oase med elementer av lek, opphold og rekreasjon.

.

Tags kvartalspark, betong, overvannshåndtering, biologisk mangfold

Sted Ørestad, København

Oppdragsgiver By & Havn

Areal 860 m2

Årstall 2017-2020

Status Pågaende

Relaterede prosjekter