DK / NO

+45 53 53 54 34
info@bogl.no

Facebook Instagram LinkedIn

02.05.23

Globalt senter for bærekraftig havøkonomi i Fornebu

02.05.23

BOGL har lavet landskapskonseptet for udviklingen af Fornebu Brygge, der blir en destinasjon for besøkende fra hele Norge og verden. Et globalt senter for bærekraftig havøkonomi tilrettelagt for fremtidsrettede og fleksible arbeidsplasser, læring, aktivitet og ikke minst sosiale samlingspunkter. Alt dette med en kobling opp mot verdens blå økonomi. Hva kan havet gjøre for oss, og hva kan vi gjøre for havet? Dette vil være det grunnleggende standpunktet for alt hva som skal foregå på Fornebu brygge i fremtiden.

For 300 millioner år siden holdt Norge på å dele seg i to. Da ble Osloriften dannet og strekker seg i dag fra Langesund i sør til Brumunddal i nord. På grunn av Osloriften er det i Osloområdet mange unike og forskjellige typer bergarter synlig i dagen. På Fornebu og ytterst på tomten til Fornebu brygge finner vi Knollekalk i dagen. Knollekalk ble dannet for ca 488-443 millioner år siden da det var god sirkulasjon i sjøen og en frisk, dyrerik og levende havbunn. I dag er det dessverre en realitet at livet i Oslofjorden holder på å kollapse. Mange faktorer som avrenning fra land, utbygging på bekostning av levevilkår i vannkanten og fjerning av vegetasjon langs vannkanten er noen av årsakene til at organismene i Oslofjorden ikke lenger har de beste levevilkår.

Med dette prosjektet tar vi hensyn til det marine livet, vi tilrettelegger og gir flere steder hvor biologisk mangfold kan blomstre, både på land og i vann. Denne utbyggingen skal gi tilbake til miljøet, med fokus på gode levevilkår i kystlinjen. Samtidig skal Fornebu Brygge fungere for menneskene som jobber her, bor i nærheten eller kommer på besøk. Stedet skal tåle store folkemengder, være et attraktivt sted med gode uterom mellom byggene, langs sjøen og nede i sjøen.

Forslaget består av 45.000 kvadratmeter, som inneholder blant annet et akvarium, undervannsgallerier, restauranter, kaféer og en ny fergeterminal.

Haptic, Oslo Works og BOGL har tegnet prosjektet for Selvaag og teknologiinvesteringsselskapet We Are Human, og det er en del av den større utviklingen av Fornebu-halvøya. Visualisering av Aesthetica.

Du kan lese mer om prosjektet her.